Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

9935 4393 500

claudemonet-art:

Morning on the Seine, near Vetheuil, 1878

Claude Monet

Reposted fromkulamin kulamin vialostindreams lostindreams
9935 4393 500

claudemonet-art:

Morning on the Seine, near Vetheuil, 1878

Claude Monet

Reposted fromkulamin kulamin vialostindreams lostindreams

gingerrroot:

anxiety: ur gonna be late!!! get there early

me: *is 15 mins early*

anxiety: no ones here ur in the wrong place!!!

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viapiglet piglet
To niesamowite, ile możesz się dowiedzieć, jeśli siedzisz cicho i udajesz, że nic cię nie obchodzi.
— C.J. Daugherty – Wybrani
Reposted fromnyaako nyaako viapiglet piglet
3808 0a89
Reposted fromtfu tfu viapiglet piglet
Reposted frommowmihou mowmihou viaszydera szydera
4519 79e9 500
Reposted fromzusnA zusnA viaszydera szydera
8570 48d8 500
Reposted fromsorainyhappiness sorainyhappiness viaszydera szydera
3226 9ff7
6916 1d47 500
Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie
6510 d94a 500
Reposted fromhagis hagis viapiglet piglet
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie , spotykasz dobrego człowieka - bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— T. Kołodziejczak
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viapiglet piglet
0647 29ba
Reposted fromrol rol viapiglet piglet

August 28 2016

Janusz
Reposted fromczinok czinok viaszydera szydera
0606 4645
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
2037 907c 500
Reposted fromhellsinki hellsinki viaszarakoszula szarakoszula

(...) 
Mała czarna - tęsknota, duża czarna - nadzieja. Czy to można tak kochać, kiedy nic się nie zmienia? Biedna ta miłość, cała się zmieści w filiżance kawy. Smutna ta miłość, niech się napije, kto ciekawy.

— A. Osiecka
Reposted fromOro Oro vialostindreams lostindreams
0844 4878 500
monet.
Reposted fromrol rol viabezstronnyobserwator bezstronnyobserwator
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl