Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2017

January 09 2017

Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamieszu mieszu
No i jacyż oni są, ci dwudziestoletni ludzie, którzy przegrali już wszystko, zrezygnowali ze wszystkiego i biernie oczekują na dalsze ciemne i niepotrzebne życie. Tragiczni czy komiczni? Może jedno i drugie? Oni są słabi; nie tragiczni i nie śmieszni, tylko tragicznie, przeraźliwie słabi. 
— Marek Hłasko
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou
Ludzie wtrącają się, ludzie kłamią, ludzie wymyślają podłe idiotyzmy, a pewnego dnia już nie wiadomo, co jest prawdą, a co kłamstwem, co plotką, a co rzeczywistością, kto jest przyjacielem, a kto świnią, kto kolegą, a kto durniem; nie sposób połapać się w tym wszystkim.
— Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18 viaiblameyou iblameyou
Poczucie, że nie powiedziałem wszystkiego, w każdej chwili zderza się z innym - że nie mam nic do powiedzenia.
— Emil Cioran, Zeszyty 1957-1972
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou
"Ważne jest, abyś zachował zdolność przeżywania, aby istniały rzeczy, które mogą Cię zadziwić, wywołać wstrząs. Ważne jest, aby nie dotknęła Cię straszna choroba - obojętność
— Ryszard Kapuściński
Już wcześniej wpadłem na to przy jakiś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura, Jeden dzień (Królewicz)
4016 3a1c

James Dean photographed by Roy Schatt, 1954.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatwice twice

January 04 2017

1001 83a4
Reposted fromMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul viaszydera szydera
9003 6a6f
Reposted fromlostness lostness viaszydera szydera
5961 62c9
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

January 03 2017

0270 783d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaOFFka OFFka

January 02 2017

2202 9941
Reposted fromlaters laters viajasnaa jasnaa
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viajasnaa jasnaa
5253 77dc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamissyseepy missyseepy
6040 1cbe
Reposted fromkarahippie karahippie viamissyseepy missyseepy
4397 5fcc
Reposted frompelnaironii pelnaironii viamissyseepy missyseepy
Nieważne czy Twoja kobieta ma 20 czy 60 lat i jak długo jesteście razem. Pamiętaj, kobieta zawsze lubi jak mężczyzna o nią walczy i codziennie, bez wyjątku, daje czytelny przekaz - Jesteś Moja. Amen.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamissyseepy missyseepy
2168 3919 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamissyseepy missyseepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl