Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
9416 b47b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszydera szydera
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaszydera szydera
8038 e127
Reposted fromblackorchid blackorchid viaszydera szydera
Love is not finding someone you can live with. It’s finding someone you can’t live without.
— Rafael Oritz

March 13 2017

5797 6a26 500
Reposted bytoolongsomebunnyKurkaWyluzujholymolyImaginationMikaolalaarudaiziaaanisioweyolo28allaturcaabsolutelyfuckingnottaktopazsweetnothinggmaardhundlissieaimiakkikstojabuitsrainyoutsidepolyphonicsoul
5798 a83b 500
Reposted byczekoladowysenLotta12favouriteworstnightmareamerykanskieciachoJessSilente
5799 4771 500
Reposted bysuchanuglysoundsweetnothinggfavouriteworstnightmareamerykanskieciachonezavisanso-soletmegoalicjazkrainyczarownewbeginningbelieve17
5800 20ae 500
Reposted byszyderasweetnothingg
5802 b43b 500
Reposted bylilacwine lilacwine
5803 cbc3
Reposted byentrailles entrailles

March 10 2017

Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

March 08 2017

Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek viaszydera szydera
3911 937b 500

The Happy Mondays, Joachim Brohm

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaszydera szydera
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
8489 3b07

last-picture-show:

Dean Loomis, Young Students in Paris, 1961

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera

March 06 2017

6513 ca31 500
Reposted byzakazane zakazane
7132 9325 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadiscodance discodance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl