Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viatwice twice
0932 930b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice

April 19 2017

9805 450a
Reposted bytoolongaimiakluvsickLazhwardCeseline
9806 e86c 500
Reposted byNicTuPoMnieSkydelanLuukkasmallfurryanimalsgatheredtogethertbtfaudacityofhugelaennah
9807 04ac 500
Reposted bytoolongLazhwardzouzanitaelMezame
9808 585f 500
Reposted bysomebunnyodysseyduzedzieckogemmymidaj
9809 6ab3
Reposted byodysseyzakazaneundoneeOnly2youmiszkenxhiatusx
9810 df6b 500
Reposted bysuseo suseo
9811 e1a3 500

April 05 2017

2143 1b55 500
Reposted bypannakiessomebunny00monnn066toolonganiuszkadusixchangecolourbriatskaphilomathviolethillpoulergitarowaaaAkaatspizowyratlersuchanuglysoundmymindshopelesslifeplusgoniminusserialowaaaohshitnosiemkacrailaagaatttaa
2144 e75c 500
Reposted bysomebunnyaniuszkatulelecleriiNicTuPoMniestarryeyedcomiendoliricaifyouleavezupsonjoannnaohhhkyszzNieOdejdeStadtumblingmycelinekregoslupkotaCzekoladkaaalilacwinechceuciecmrsmeanchachiall-about-katekanadyjskazimapolskijazzkentoquersuprajshelenburnsNajadaancyk404foundalexandersmith8805aanetaxxsatsuollemtezmazupegoszkowruchujednostajniepopierdolonymwiksznannousgrialux3brzaskazathianaxmartiiitemizeoiv13fastidiousgabriellewaniliowaaaagaatttaanotyourstrawberryxmayu
2184 2137
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera

April 04 2017

9758 0358 500

marigoldbub:

2017 mood

Reposted fromsommeregenachts sommeregenachts viaszydera szydera

March 15 2017

 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
9416 b47b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszydera szydera
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaszydera szydera
8038 e127
Reposted fromblackorchid blackorchid viaszydera szydera
Love is not finding someone you can live with. It’s finding someone you can’t live without.
— Rafael Oritz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl