Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viakarlwho karlwho

June 03 2017

7422 fde2
Reposted fromnyaako nyaako viainerte inerte
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viainerte inerte
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viainerte inerte

May 30 2017

Puste noce, gdy kładziesz się w ciszy i przez długi czas nie zamykasz oczu.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith vialostyy lostyy
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood vialostyy lostyy

May 23 2017

9341 f072
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula

May 18 2017

Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viapiglet piglet
3896 c3f1
6365 4258 500
Reposted fromsarazation sarazation viasomebunny somebunny

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viamymindneversleeps mymindneversleeps

May 11 2017

3815 9723
Reposted bymikrokosmossweetnothinggtobecontinuednaturalgingerfeedingthesoulnothingiseverythingMissMurderOnly2youohshitwszystkodupayaneknezavisanluvsickdianazetrhubarbrrcarlie

May 10 2017

the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viasomebunny somebunny
5996 cc6f
Reposted fromStarorchids Starorchids viatwice twice
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viajasnaa jasnaa
7494 85cc
Reposted fromBabyLemonade BabyLemonade viajasnaa jasnaa

May 09 2017

2819 e67e 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapiglet piglet

April 30 2017

2162 5847 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viasomebunny somebunny
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl