Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

3850 4ff1 500
Reposted frommistyfalcon mistyfalcon viasouxie souxie

September 06 2017

Bo i tu - i tam - za morzem - i wszędzie, Gdzie tylko poszlę przed sobą myśl biedną, Zawsze mi smutno i wszędzie mi jedno; I wszędzie mi źle - i wiem, że źle będzie
— Juliusz Słowacki, "W Szwajcarii"
Reposted fromnervure nervure
1239 94f5 500

fle-e-away:

Skammen, Ingmar Bergman,1968

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
3976 a9ab 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaszarakoszula szarakoszula
2775 621d 500
Reposted fromdivi divi viaszarakoszula szarakoszula

September 03 2017

0843 7a7f 500
Anna Bilińska-Bohdanowicz, Ulica Unter den Linden w Berlinie | 1890, olej, płótno, 82 × 60 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

July 08 2017

7033 a0da 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viafajnychnielubie fajnychnielubie

June 28 2017

Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
4305 e75c 500

24hoursinthelifeofawoman:

Marcel Duchamp behind his installation of “Sixteen miles of string”. ⁰New York, 1942

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viainerte inerte
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viaszarakoszula szarakoszula
Wiele razy chciałem Ci się wytłumaczyć, ale jakoś nie umiałem. Pisałem listy i darłem je. No, ale to oczywiste, że człowiek nie umie wytłumaczyć innym tego, czego sam dokładnie nie rozumie.
— Haruki Murakami/Przygoda z owcą
Reposted fromsfeter sfeter viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viaszarakoszula szarakoszula

June 21 2017

4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula

June 20 2017

4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl