Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarybiz rybiz
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszarakoszula szarakoszula
Sponsored post
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
9568 536d 500
Reposted fromverronique verronique viainerte inerte
4257 98fb
Reposted fromkarahippie karahippie viainerte inerte
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viainerte inerte
To wszystko przez ten wysoki ton, który wzięliśmy (…) na samym początku. I stało się coś okropnego: wszystkie formy pośrednie są między nami niemożliwe
— Listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viainerte inerte
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viainerte inerte

September 27 2018

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viasouxie souxie

July 08 2018

9519 86c3 500
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viainerte inerte
Reposted fromdreamadream dreamadream viainerte inerte
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viainerte inerte
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianawrocka nawrocka

April 25 2018

0314 3b1d 500
Reposted fromseaweed seaweed viasouxie souxie

January 04 2018

0234 68ff 500

November 21 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...